Jarmila Klebercová

Jarmila Klebercová

Svrčinovec 802
023 12 Svrčinovec
IČO: 40760651
DIČ: 1070970923

Informácie o kancelárii Jarmila Klebercová

Ak potrebujete účtovnícke, audítorské a finančné služby, sme tu pre Vás.  Kancelária poskytuje účtovné a ekonomické služby klientom z radov fyzických i právnických osôb.

Poskytujeme služby v oblasti:

- vedenia účtovníctva jednoduchého a podvojného

- vedenia účtovných kníh

- daňového poradenstva

- audítorské služby

- finančné služby

- daňové priznania

- DPH

- mzdy

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

- počítačové služby - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

- všetky služby v oblasti účtovníctva

- všetky služby v oblasti daňového poradenstva

 

Kvalifikované komplexné služby poskytujeme v nasledujúcich oblastiach:

 

Vedenie účtovníctva

V rámci podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

• spracovanie predložených dokladov

• vedenie hlavnej knihy

• vedenie analytickej evidencie

• vedenie účtovného denníka

• evidencia pohľadávok a záväzkov

• evidencia majetku

• vedenie pokladničnej knihy

• evidencia DPH, daňové priznanie

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

• vedenie peňažného denníka

• vedenie pokladničnej knihy

• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov

• vedenie evidencie majetku

• vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty

• spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie

• vedenie ostatných účtovných kníh

• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

• spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

• mesačné spracovanie miezd

• vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad

• ročné zúčtovanie dane z príjmu

• vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

• daň zo závislej činnosti

• vedenie mzdových listov

• vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

 

Daňová evidencia, spracovanie daňových priznaní:

- daň z príjmov PO

- daň z príjmov FO

- daň z pridanej hodnoty

- daň z motorových vozidiel

- daňové spory

- daňová optimalizácia

- previerky daní  -  zabezpečenie audítorských služieb prostredníctovom spolupracujúceho licencovaného auditora

 

Kontaktujte nás a poviema Vám viac o našich poskytovaných službách, súvisiacich s účtovníctvom.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Jarmila Klebercová - vedenie účtovníctva

Svrčinovec 802

023 12 Svrčinovec 

 

 

Cena za služby Jarmila Klebercová

Dohodou

 

 

Kde nás nájdete?